RRETH NESH

POLITIKAT E PERDORIMIT

Marrëveshje për përpunimin e të dhënave personale

Kjo Politikë e Privatësisë rregullon mënyrën se si Organizata  "Instituti Jeta e Re" mbledh, përdor, ruan dhe zbulon informacionin e marrë nga një përdorues në faqen e internetit http://www.ijr.al (në tekstin e mëtejme referuar si " faqja/sajti"). Politika e privatësisë zbatohet për sajtin, të gjitha nënfushat e sajtit dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara nga  faqja "Instituti Jeta e Re"IJR.al.

Kjo faqe përmban informacione se çfarë informacioni mund të marrë  ''Instituti Jeta e Re". ose palët e treta kur një përdorues përdor faqen. Shpresojmë që ky informacion do të ndihmojë përdoruesin të marrë vendime të informuara në lidhje me informacionin që na jepet për veten e tij.

Kjo politikë e privatësisë zbatohet drejtpërdrejt në sajtin dhe informacionin e marrë nëpërmjet tij. Ai nuk zbatohet për asnjë sajt tjetër dhe nuk zbatohet për faqet e internetit të palëve të treta që mund të përmbajnë një përmendje të sajtit dhe nga të cilat mund të bëhen lidhje me sajtin, si dhe lidhje nga faqja në sajte të tjera në internet.

Informacioni i marrë

Kur një përdorues viziton sitin, ne përcaktojmë adresën IP, emrin e domenit nga i cili përdoruesi erdhi tek ne (për shembull, "google.com") dhe vendin e regjistrimit të kësaj IP, dhe gjithashtu regjistrojmë të gjitha kalimet e vizitorëve nga një faqe në tjetrën brenda sajtit.

Informacioni që marrim në faqen tonë mund të përdoret për të lehtësuar përdorimin tuaj të faqes. Faqja mbledh vetëm informacione të përgjithshme që shfletuesi i ofron përdoruesit vullnetarisht kur viziton Faqen.

Sajti përdor teknologjinë standarde "cookies" ("cookies") për të personalizuar stilet e shfaqjes së sajtit në cilësimet e ekranit të monitorit(Psh. kur përdor deskop ose celular sajti të jep pamjen e dëshiruar për pajisjen që përdor). Një "cookie" janë të dhëna nga një faqe interneti që ruhet në hard diskun e kompjuterit të përdoruesit. Cookies përmbajnë informacione që mund të jenë të nevojshme për të personalizuar faqen - për të ruajtur preferencat e opsioneve të shfletimit të përdoruesit dhe për të mbledhur informacion statistikor në sajt, d.m.th. cilat faqe vizitoi përdoruesi, çfarë u shkarkua, emrin e domenit të ofruesit të internetit dhe të përdoruesit vendi , si dhe adresat e faqeve të internetit të palëve të treta nga të cilat është bërë kalimi në Sajt dhe më gjerë.

Kjo teknologji përdoret gjithashtu nga sportelet e Google të instaluara në sajt.

Teknologjia e cookies nuk përmban asnjë informacion personal të përdoruesit. Për të parë materiale pa cookie, përdoruesi mund të vendosë shfletuesin e tij në mënyrë që të mos pranojë cookie ose të njoftojë përdoruesin kur ato dërgohen. (Cilësimet e shfletuesit janë të ndryshme, kështu që ne e këshillojmë përdoruesin të marrë ndihmë në seksionin "Ndihma/Help" dhe të zbulojë se si të ndryshojë cilësimet e shfletuesit për "cookies").

Për më tepër, faqja përdor aftësitë standarde (regjistrat) e serverit në internet për të numëruar numrin e përdoruesve dhe për të vlerësuar aftësitë teknike të serverit pritës, vlerësimet dhe numëruesit e trafikut nga organizatat e palëve të treta (Google Analytics). Ne e përdorim këtë informacion për të përcaktuar se sa njerëz vizitojnë faqen dhe për t'i rregulluar faqet në mënyrën më të përshtatshme për përdoruesin, për të siguruar që faqja përputhet me shfletuesit e përdoruesit dhe për ta bërë përmbajtjen e sajtit sa më të dobishme për përdorues. Ne regjistrojmë informacione në lidhje me lëvizjet në sit, por jo për përdoruesit individualë të sitit, në mënyrë që asnjë informacion personal specifik në lidhje me përdoruesin të mos ruhet ose përdoret nga administrata e sitit pa pëlqimin e përdoruesit.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacion personal identifikimi nga një përdorues kur një përdorues viziton Faqen, regjistrohet në sit, plotëson formularët dhe në lidhje me aktivitete të tjera në sajt. Përdoruesi mund të kërkojë, nëse është e nevojshme, të tregojë emrin, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe profesionin .

Sidoqoftë, Përdoruesi mund të vizitojë Faqen në mënyrë anonime. Ne mbledhim informacion personal identifikimi të një përdoruesi vetëm nëse përdoruesi na jep vullnetarisht një informacion të tillë. Përdoruesi mund të refuzojë gjithmonë të japë informacion personal identifikimi, përveç rasteve kur kjo mund të ndërhyjë në përdorimin e funksioneve të caktuara të Faqes.

Si e përdorim informacionin që mbledhim

  • Organizata e Krishterë "Instituti Jeta e Re" mund të mbledhë dhe përdorë të dhënat personale të përdoruesit për qëllimet e mëposhtme:
  • Përmirësime në informacionin e dhënë - Informacioni i dhënë nga përdoruesi na ndihmon t'u përgjigjemi kërkesave të përdoruesve në mënyrë më efektive. Një informacion i tillë është gjithashtu i nevojshëm për të përcaktuar burimet më të dobishme për përdoruesin në sit.
  • Dërgimi i informacionit të përdoruesit që përdoruesi ka rënë dakord të marrë për tema që ne mendojmë se do të jenë me interes për përdoruesin.
  • Subscription me email  duke përfshirë studime,artikuj, përditësime, informacione.

Në fund duam të theksojmë që politika e organizatës tonë nuk lejon në asnjë mënyrë që ti jepen një të treti apo të shiten të dhenat e përdoruesve të sajtit tonë.

IJR 2024