ARTIKUJ

Qëllimet e Vitit të Ri

 

Edhe pse vendosja e qëllimeve për Vitin e Ri nuk është pjesë e kulturës shqiptare, ajo po bëhet edhe më e zakonshme në vitet e fundit. Por më shumë se sa ndikimi kulturor, vendosja e këtyre qëllimeve varet nga preferenca personale dhe mendësia. Disa njerëz mendojnë se vendosja e qëllimeve në fillim të vitit është e dobishme, pasi u jep atyre një ndjenjë qëllimi, motivimi dhe një fillim të ri. Mund të shërbejë si një kohë për të reflektuar mbi rritjen personale dhe për të vendosur synime për vetë-përmirësim në vitin e ardhshëm.

Megjithatë, të tjerë mund ta shohin konceptin e qëllimeve të Vitit të Ri të paefektshëm ose të panevojshëm. Disa arsye për këtë këndvështrim përfshijnë vështirësinë në mbajtjen dhe arritjen e qëllimeve, ndjenjën e presionit nga pritshmëritë e shoqërisë, ose të besuarit se qëllimet mund të vendosen dhe të ndiqen në çdo kohë gjatë gjithë vitit, jo vetëm në fillim.

Sidoqoftë, parimi kryesor, që ia vlen të përmendet këtu mund të shprehet me një fjalë: rritja. Benefiti kryesor që qëndron mbrapa vendosjes së qëllimeve (në Vitin e Ri ose në çdo kohë tjetër) është rritja personale. Një fjalë e urtë kineze thotë: ‘Mos ki frikë nga rritja e ngadaltë, por ki frikë vetëm nga të qëndruarit në vend.’ Dhe një thënie tjetër thotë: ‘Kur pushon së rrituri, fillon të vdesësh.’ Çdo gjë e gjallë që na rrethon është në zhvillim apo rritje të vazhdueshme në ciklin e jetës. Madje vetë trupi ynë fizik është në ndryshim të vazhdueshëm. Përse duhet të mendojmë se është ndryshe me karakterin tonë? 

Rritja sjell dobi jo vetëm në jetën personale, por edhe në vendin e punës. Disa nga benefitet janë:

  1. Rrit motivimin tuaj - Kur vendosni të rriteni personalisht, ju nxiteni për të provuar gjëra të reja dhe për të krijuar zakone. Ndërsa filloni të shihni rezultate nga rritja juaj personale, atëherë të filloni të ndërtoni vetë-besim dhe motivim për t'u përpjekur të arrini qëllime të tjera.

  2. Rrit aftësitë tuaja - Rritja personale në vendin e punës mund të ndihmojë gjithashtu në avancimin e aftësive tuaja. Ata që investojnë rregullisht në vetvete mund të identifikojnë pikat e tyre të forta dhe të gjejnë fusha që mund të përmirësojnë. Kjo ju ndihmon të siguroheni që keni aftësitë përkatëse për fushën tuaj të karrierës dhe ju rrit mundësitë e avancimit. 

  3. Ju jep drejtim - Vendosja e qëllimeve të rritjes personale mund t'ju ndihmojë të keni një sens drejtimi në karrierën tuaj. Pasi të vendosni se në cilat fusha doni të rriteni, mund t'i jepni përparësi aktiviteteve që ju ndihmojnë të përmbushni objektivat tuaja. 

Nëse po mendoni të vendosni disa qëllime për këtë Viti të Ri (apo në çfarëdo kohë), këtu janë disa këshilla për t'i bërë ato më të arritshme:

  1. Vendosni qëllime realiste dhe specifike: Në vend të qëllimeve të paqarta e të përgjithshme, përcaktoni 2-3 objektiva specifike dhe të arritshme. Ndani qëllimet më të mëdha në hapa më të vegjël dhe të menaxhueshëm.

  2. Krijoni një plan veprimi: Përshkruani hapat që duhet të ndërmerrni për të arritur secilin qëllim. Vendosni një afat kohor dhe ndiqni rregullisht përparimin tuaj.

  3. Qëndroni të përgjegjshëm: Ndani planin tuaj me një mik ose mentor ose përdorni një aplikacion për të monitoruar përparimin tuaj. Përgjegjshmëria mund t'ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur.

Lëvizja IJR ka përzemër zhvillimin dhe rritjen e profesionistëve të rinj. Për këtë arsye ju ofrojmë disa mjete, që ndihmojnë në rritjen tuaj personale. Ju lutemi plotësoni formën më poshtë nëse keni dëshirë që këtë Vit të Ri të merreni me rritjen tuaj personale.

IJR 2024