Të eksplorojmë qëllimin e jetës

SË BASHKU

Youth Zone

Kliko për më shumë!

Profesionistë

Kliko për më shumë!

Edukim dhe Udhëheqësi

Kliko për më shumë!

PERSPEKTIVË

Si mund të jetë Zoti i plotfuqishëm dhe i mirë, nëse ekziston e keqja?

Filozofi britanik ateist i shekullit të XX-të, Bertrand Russell, njëherë komentoi se “Askush nuk mund të vazhdojë të besojë në Zot nëse do të gjendej i ulur pranë krevatit në të cilin po vdes një fëmi. Si shpjegohet ekzistenca vuajtjes dhe e të keqes në botën tonë në këndvështrimin biblik? Shiko videon duke klikuar tek titulli.

A janë të gjitha fetë njësoj?

Sipas profesorit të filozofisë së fesë, Harold Netland, pluralizmi fetar “nënkupton që shpëtimi (ose ndriçimi, ose çlirimi) duhet pranuar si i pranishëm dhe efikas në mënyrën e vet në çdo fe. Asnjë fe e veçantë nuk pretendon të jetë njësoj normative dhe eprore ndaj tërë të tjerave.” Për më shumë shiko videon duke klikuar tek titulli.

Lëvizja Protestante dhe Rilindja Kombëtare Shqiptare

Ne hyrje te librit te tij, David Hosaflook citon një dokument ende të pabotuar te studiuesit amerikan Edvin Xhejks (Edwin Jacques), i cili shkruan: “Historia e protestantëve nuk është treguar kurrë, madje as në shkrimet e mirënjohura të Kristo Dakos, i cili punoi ngushtë me ta për disa vite. Lufta historike protestante për Shqipërinë dhe shqiptarët meriton një vend në dokumentet historike”

© IJR 2020