Sa e njeh Biblën?

Provo veten! Sa e njeh librin e Zanafillës?

Kliko tek linku më posht për të plotësuar Kuizin!

https://www.flexiquiz.com/SC/RG?p=5ae233e5-529b-4b85-888a-709388642755&fbclid=IwAR3SWn-KiXeAt3oeZFHkemE-w5256RuAJvW73pGzg5JZdQckLdH2zP1E2Fo

© IJR 2019