Çfarë është një i krishterë?

Mund të bëhesh konfuz me gjithë keqkuptimet qe kane njerëzit rreth emrit i krishtere Ky artikull jep një pamje rreth realitet se çfarë është një i krishterë.

IJR 2023