E PABESUESHME?

Promo

Episodi 1 - A u bë Perëndia njeri?

Episodi 2 - A e ka "varrosur" shkenca Perëndinë?

Episodi 3 - A mund të falet gjaku?

Episodi 4 - A ka ndryshuar Bibla?

© IJR 2019