Edukim

Edukim

I përgjigjemi nevojës për zhvillimin e mësuesve sipas metodave bashkëkohore, duke theksuar njëkohësisht rëndësinë e edukimin të karakterit të nxënësve.

Udhëheqësi

Udhëheqësi

Njerëzit më të suksesshëm janë vazhdimisht duke mësuar dhe duke u zhvilluar. Ne sigurojmë mundësi për rritje në aspektin profesional, shoqëror dhe shpirtëror.

© IJR 2021