Pse ne të IJR Profesionist po flasim për Pashkën?

Sikurse e kemi shpjeguar tek prezantimi i IJR Profesionist, një profesionist nuk është një ishull i izoluar karriere. Karriera në vetvete nuk mund jetë qëllimi përfundimtar i jetës së një profesionisti. Një profesionist është qenie shoqërore dhe morale, gjithashtu. Një profesionist ka një personalitet, një karakter dhe një identitet të caktuar. Karriera dhe profesionalizmi ndërtohen pikërisht mbi këto të treja. Po si krijohet personaliteti? Kush e përcakton se cili është karakteri dhe identiteti i duhur? A ka një standart moral? Nëse po, cili e përcakton këtë? Ne besojmë se nuk jemi rastësisht në këtë botë. Ekziston dikush më i madh se njeriu, që i ka dhënë fillimin universit dhe njeriut. Ky dikush është përcaktuesi i standartit duke qenë se është edhe Krijuesi. Ringjallja apo Pashka siç njihet ndryshe, është pikërisht momenti i madh dhe përcaktues i faktit se njeriu mund të lidhet me Krijuesin në një marrëdhënie të re, pa pengesë. Kjo pengesë është larguar me anë të Ringjalljes.

Shikoni artikujt e shkurtër më poshtë për më shumë.

 

© IJR 2021