KOMUNITETE

STUDENTË

STUDENTË

IJR Student është një lëvizje studentore e krishterë. Ne krijojmë një ambient të hapur për biseda rreth besimit, vlerave dhe udhëheqësisë.

GJIMNAZISTË

GJIMNAZISTË

IJR Youth ofron një sërë aktivitesh për të rinjtë, duke përfshirë ngjarje sportive, akvititete shkëmbimi kulturor me miq nga Amerika, kampe verore, dhe një ambjent të përjavshëm ku adresohen tema që iu vijnë në ndihmë adoleshentëve në sfidat e tyre. 

MËSUES

MËSUES

IJR në partneritet me Projektin Ndërkombëtar të Shkollave (International School Project - ISP) i përgjigjet nevojës për zhvillimin profesional të mësuesve sipas metodave bashkëkohore, në të njëjtën kohë, duke theksuar rëndësinë e edukimit të karakterit të nxënësve.

 

UDHËHEQËSI

UDHËHEQËSI

IJR LeaderImpact është një organizatë profesionale për zhvillimin e influencuesve të shoqërisë shqiptare në fushën e biznesit dhe politikës

PROFESIONISTË

PROFESIONISTË

IJR Profesionist ka si synim t'u vijë në ndihmë frofesionistëve të rinj në mënyrë që ata të zhvillohen për të hedhur hapat e para të karrierës, si dhe për të shqyrtuar pyetjet ekzistenciale rreth qëllimit të jetës.

© IJR 2019